شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

حجت الاسلام شریعتمدار

حجت الاسلام شریعتمدار
معاون پژوهش موسسه امام رضا:
حجت الاسلام شریعتمدار اظهار داشت: تبلیغ وسیله ای است که افراد را با ارزش ها و باورهای یک جامعه آشنا می کند؛ چون اساس تمدن یک جامعه را فرهنگ آن جامعه می سازد و این فرهنگ از طریق تبلیغ منتقل می شود.
ارتباط در ایتا