حضرت زینب سلام الله علیها

1 محتوا
هرچند عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها صاحب مقام نبوت و امامت نبوده است ولی به دلیل داشتن خصایص ویژه به مرتبه ای از مقام قدسی و ملکوتی رسیده بود که نمایندگی از پیامبرصلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام می نمود و تجلی خصایص آنان شده بود. برای شناخت بیشتر این منزلت بخشی از این ویژگی ها را مورد تحلیل قرار می دهیم.