سه شنبه ۲۸ دى ۱۴۰۰ /۱۴ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

حوزه های علمیه

رئیس اداره امور تبلیغ نخبگانی بیان کرد:
رئیس اداره امور تبلیغ نخبگانی در جلسه گفتگوهای تمدنی مبلغان نخبه گفت:با تامل در آیات و روایات، عقل و اندیشه ورزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مصداق بارز آن، این است که پیام آوران الهی دعوت خود را از یک تحول فکری آغاز می کردند.
عباس رفعتی
سخنگوی مدیریت حوز ه های علمیه:
سخنگوی مدیریت حوزه های علمیه گفت: در حوزه باید به مبلغین، فضلا و روحانیون رسانه ای هویت ارزشمند ببخشیم و حوزه باید فضلای رسانه ای را به رسمیت بشناسد، همانطور که اساتید و محققین در حوزه دارای هویت هستند.
با مشارکت مراکز حوزوی؛
حجت الاسلام روستا آزاد با تقدیر و تشکر از این حرکت در راستای ترویج کتابخوانی اظهار داشت: از همان روزهای ابتدایی که حجت الاسلام ملکی این ایده را مطرح کردند، از فکر ایشان استقبال شد.
ارتباط در ایتا