خبر

4 محتوا
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بر توجه به تمامی جریانات موجود در حوزه توسط خبرگزاری رسا تاکید کرد و خواستار معرفی طلاب خوش ذوق و توانمند از سوی این رسانه حوزوی شد.
گنجینه روضه شامل بیش از 500 روضه مکتوب و 500 روضه صوتی است که در مناسبت‌های تبلیغی (محرم، صفر، فاطمیه) به روز خواهد شد.
هنجار، ارزش و اخلاق از دیرینه ترین چالش های ارتباط جمعی محسوب می شوند. نوع رسانه، مخاطبان آن، حوزه انتشار پیام آن، اهداف، کانال و سازمان و تمامی عناصر و مؤلفه هایی که به وسایل ارتباط جمعی مرتبط هستند هر یک به نوعی با واژه های یاد شده