مسیر

درس اخلاق

آیت الله مکارم شیرازی:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که طغیان سرچشمه بسیاری از جنگ ها بوده است،گفت: امروزه نیز برتری جویی کشور های زورگو و توسعه طلبی کشور هایی که می خواهند همه منافع دنیا را برای خود داشته باشند سرچشمه جنگ ها و اختلاف ها هستند.
آیت الله العظمی مظاهری:
حضرت آیت الله مظاهری با تاکید بر این که هر کاری که باعث خلوتی مساجد در وقت نماز شود، حرام است، تصریح کردند: دشمن برای خلوتی نماز های جماعت، منابر و مساجد تلاش می کند تا به اهداف خود برسد.
پای درس اخلاق آیت‌ الله ناصری
آیت‌ الله ناصری از اساتید اخلاق می‌ گوید: اینکه ما خدا را دوست داریم یعنی هر چه را گفت عمل کنیم مانند انجام واجبات، ترک محرمات آن هم برای خود خدا نه برای خودنمایی. در این صورت خداوند حجاب‌ های ظلمانی را از وجود ما برطرف می‌ کند.
ضیاء آبادی
پای درس اخلاق آیت‌ الله ضیاءآبادی
آن کس که خورشید را به روشن بودن می‌ ستاید، در واقع خود را به داشتن چشمی روشن‌ بین می‌ ستاید؛ آفتاب وجود اقدس امام زمان(عج) نیز با این همه دلایل روشن از آیات و روایات برای هر انسان عاقل اندیشمند از آفتاب آسمان، آشکارتر است.