دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ /۱ جمادى الآخر ۱۴۴۱

مسیر

دستورات شیطان

یادداشت تبلیغی
شیطان به انحاى گوناگون از طریق دعوت، تزیین، استزلال و افتنان، انسان ها را اغوا مى كند و این امور هیچ منافاتى با اختیار داشتن انسان ندارند به این معنى كه انسان در برابر شیطان مسلوب الاختیار نخواهد بود ...