شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دنیا

آیت الله جوادی آملی:
حضرت آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: منظور از «دنیا» هر چیزی است که انسان را از یاد خدا باز می دارد، دنیا این آسمان و زمین نیست، این‌ها آیات الهی‌ و فیض و فضل خدا هستند.
جوادی آملی
آیت الله العظمی جوادی آملی
در اوصاف مردان بزرگ، خدا می فرماید ، این افراد کسانی اند که با نیکی، بدی را از بین می برند ، با لطف و محبت، مخالفت را از بین می برند نه مخالف را.
ارتباط در ایتا