يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ /۴ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

دوره آموزشی پیشگیری از مواد مخدر

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی، دوره پودمانی تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد را برگزار می کند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم خبر داد؛
وجود یک معتاد در یک محله و منطقه برای همه افراد آن منطقه خطر دارد و همه باید به آن شخص معتاد کمک کنند تا از این منجلاب بیرون بیاید. ائمه جماعات هم می توانند افراد معتاد محله یا مساجد خود را هدایت کنند به سمت مراکز ترک اعتیاد تا درمان شوند.
با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
اعتیاد موضوعی است که می تواند زندگی فرد مبتلا، خانواده و عرصه های مختلف جامعه را تحت تأثیر خود قرار بدهد. همچنین اثرات مخرب آن کل جامعه را دچار مشکل می نماید به گونه ای که می توان گفت اکثر بزهکاری ها به شکلی از مواد مخدر و اعتیاد سرچشمه می گیرند.
مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان نمود؛
مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در مراسم اختتامیه دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد گفت: پیشگیری از اعتیاد کار جهادی می طلبد تا منجر به تشکیل نهضت پیشگیری و کاهش و درمان اعتیاد در جامعه بگردد