جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ /۱ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

رشته های تخصصی

ثبت نام رشته های تخصصی سطح سه حوزه علمیه در مرکز تخصصی آخوند خراسانی تا ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰ ادامه دارد.
ارتباط در ایتا