رفتن به محتوای اصلی

رشد جمعیت

5 محتوا
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری

رئیس انجمن تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم خواستار تلاش جدی رسانه ها به منظور حساس کردن مردم و مسئولان نسبت به خطر کاهش جمعیت شد.