رشد جمعیت

2 محتوا
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
رئیس انجمن تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم خواستار تلاش جدی رسانه ها به منظور حساس کردن مردم و مسئولان نسبت به خطر کاهش جمعیت شد.