روز هفتم محرم

37 محتوا

مامان جونم شبا برام همیشه قصه می گه، قصه نگه نمیشه می یاد تویِ رختخوابَم، کنارم می بینه که نخوابیدم، بیدارم

مامان جونم شبا برام همیشه قصه می گه، قصه نگه نمیشه می یاد تویِ رختخوابَم، کنارم می بینه که نخوابیدم، بیدارم

کودکی که پر کشید و رفت خالی است جای کوچکش خاک کربلا همیشه ماند تشنه‌ي صدای کوچکش

کنون که حسرت پرواز فرصتم داده برای بوسه ات ای تیر هستم آماده

پایگاه اطلاع رسانی بلاغاستوری شهادت حضرت علی اصغر

روضه خیلی سنگین، حضرت علی اصغر

پایگاه اطلاع رسانی بلاغوضعیت استوری شهادت حضرت علی اصغر(ع)

پایگاه اطلاع رسانی بلاغوضعیت استوری حضرت علی اصغر

پایگاه اطلاع رسانی بلاغکلیپ استوری شب هفتم حضرت علی اصغر علیه السلام

پایگاه اطلاع رسانی بلاغاستوری به مناسبت شب هفتم محرم - حضرت علی اصغر (ع)

پایگاه اطلاع رسانی بلاغنوحه مشهور ترکی علی اصغر غمگین / سید طالع