سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

3 محتوا
بررسی زمینه های همکاری معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی
بررسی اعزام مبلغ رمضان به ارتش و برنامه ریزی برای اعزام محرم با حضور نمایندگان عقیدتی سیاسی ارتش در قم و دژبانی مرکز

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در همایش «نقش مبلغان در دفاع مقدس» بیان کرد: حضور مبلغان در عرصه تبلیغی و رزمی در ایام دفاع مقدس را می توان یکی از عوامل ناکامی رژیم جنایتکار صدام در جنگ تحمیلی دانست.