سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس

1 محتوا
انعقاد تفاهم نامه میان سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس و دفتر تبلیغات اسلامی