شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ /۱۰ صفر ۱۴۴۳

مسیر

سامانه شاد

به همت مرکز آموزش های کاربردی برگزار شد؛
رئیس مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در مراسمی از اساتید دوره آموزشی معارف اسلامی تجلیل کرد.
ارتباط در ایتا