مسیر

سعید روستا آزاد

به همت معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی صورت گرفت؛
معـاون فرهنگـی و تبلیغـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم در راسـتای تکریـم مبلغـان، بـه دیـدار و عیـادت از حجـت الاسـلام والمسـلمین علـی اکبـر صـادق نیـا «اولیـن مبلـغ ایـن دفتـر» رفـت.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با ائمه جمعه شهرستان های استان گلستان و مدیر کل تبلیغات استان گلستان در شهرستان گالیکش دیدار و گفتگو کرد.
آخرین جلسه هیئت مذهبی هنر و رسانه در سال ۱۳۹۷ با سخنرانی حجت الاسلام روستا آزاد برگزار می شود.
در سفر به استان گلستان؛
در سفر به استان گلستان، حجت الاسلام روستا آزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:
حجت الاسلام روستا آزاد در سفر به استان گلستان در همایش مدیران قرآنی مردمی گلستان به اشاعه ی فرهنگ قرآن در جامعه تأکید کرد.
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:
حجت الاسلام روستا آزاد در دیدار با نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان گلستان: طرح صیانت از خانواده در استان گلستان می‌تواند در سراسر کشور الگویی جامع و غنی باشد.