سلسله نشست های جهاد تبیین

7 محتوا
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری در چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین 24 / 12 / 1401 - جهاد تبیین و ظرفیت های مردمی سالن همایش های غدیر
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سعید روستا آزاد در چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین 24 / 12 / 1401 سالن همایش های غدیر
سخنرانی سرلشکر محمد علی جعفری در چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین 24 / 12 / 1401 - جهاد تبیین و ظرفیت های مردمی سالن همایش های غدیر
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سعید روستا آزاد در چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین 24 / 12 / 1401 سالن همایش های غدیر
چهارمین جلسه از سلسله نشست های جهاد تبیین - سرلشکر محمد علی جعفری 24 / 12 / 1401 - جهاد تبیین و ظرفیت های مردمی
فیلم| سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم» سخنران : دکتر سعید جلیلی
فیلم| سخنرانی حجت الاسلام روستا آزاد در سلسله نشست های جهاد تبیین با موضوع «امید به آینده انقلاب؛ واقعی یا موهوم»