سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

59 محتوا
سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع نقش مبلغان در جهاد تبیین و حضور حداکثری در انتخابات در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام سید محمد تقی قادری با موضوع سوژه های سخن در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
چهارمین جلسه از سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع نقش مبلغان در جهاد تبیین و حضور حداکثری در انتخابات در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام سید محمد تقی قادری با موضوع سوژه های سخن در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه با موضوع نظم نوین جهانی و دستاورد های مقاومت در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با موضوع نقش مبلغان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام سعید روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در سومین روز از سلسله نشست های راویان مکتب حسینی