سلسله نشست های مجازی ماه رمضان

17 محتوا

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین رفیعی

سخنران: محمد لسانی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده

سخنران: دکتر اردبیلی