يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ /۱۵ شوال ۱۴۴۱

مسیر

سید محمدتقی قادری

حجت الاسلام میرتقی قادری
نویسنده و پژوهشگر علوم اسلامی:
نویسنده و پژوهشگر علوم اسلامی گفت: چهار محور مهم سیره پیامبر اکرم (ص) در انتصاب جوانان، شایسته شناسی، شایسته گزینی، شایسته سازی و باور به جوان است که در جامعه خود با موفقیت اجرا و به عنوان یک الگوی موفق، اثبات کرده مدیریت جوانان در هر زمانی نتیجه بخش است.
اربعین
سید محمدتقی قادری
یکی از جلوه های قابل تامل در واقعه عاشورا آمدن اهل البیت علیهم السلام در اربعین سال اول و نیز سنت پیاده روی در این ایام است، تحلیل جامع اربعین حسینی و پیاده روی زائران به جانب کربلا امکان پذیر نیست، مگر آنکه به چند پرسش کلیدی پاسخ داده شود.