شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ /۱۰ صفر ۱۴۴۳

مسیر

شبهات اعتقادی

حجت الاسلام سید مرتضی صالحی خوانساری
حجت الاسلام صالحی خوانساری گفت:
حجت الاسلام صالحی خوانساری با بیان حدیثی از امام صادق علیه السلام، به بیان توضیحاتی در خصوص القای شبهات و فتنه ها در عصر حاضر توسط دشنمان شیعه پرداخت.
ارتباط در ایتا