دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ /۱۲ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

شب عاشورا

آيت الله العظمي جوادي آملي در سخنراني شب عاشورا:
طهارت یك كشور، طیب بودن یك كشور به خون پاك شهید است، شهادت آنقدر تواناست كه یك كشور آلودهٴ قبل از انقلاب را طیب و طاهر كند. اگر كشور طیب و طاهر شد، باید طبق بیان قرآن كریم میوه طیب و طاهر بدهد میوهٴ یك مملكت، عقل است و عدل، طهارت است.