شهرستان رودان

1 محتوا
در جلسه معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با امام جمعه شهرستان رودان و فعالان فرهنگی منطقه، موضوع «ضرورت بکارگیری مبلغان متخصص» در این شهرستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.