سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ /۲۰ صفر ۱۴۴۳

مسیر

شهید، انقلاب اسلامی

هفده شهریور، روز حماسه ملت ایران بود؛ روزی که در آن، خون های بسیاری بر زمین ریخته شد و از ثمره آن،درخت تنومند جمهوری اسلامی به بار نشست،مردم دلیر و شجاع و با ایمان، در این روز چون سیلی خروشان جاری گشته و بر ضد رژیم پهلوی شعار دادند.
ارتباط در ایتا