يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ /۴ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

صالح قاسمی

جنگ جهانی جمعیت
کتاب «جنگ جهانی جمعیت» به قلم صالح قاسمی و به کوشش موسسه فرهنگی هنری سیب سرخ نیکان و با همکاری انتشارات کتاب ابرار به چاپ رسید.