شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

صدور پروانه انتشار

از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت؛
پروانه "انتشار پایگاه خبری بلاغ" از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.
ارتباط در ایتا