جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

صد روایت

یادگاران 22: احمدی روشن
تکه کلامش بود «ردیف می‌شه». خورده ‌بودیم به مشکل. فرمول‌ نازل موشک را پیدا نمی‌کردیم. داشتیم ناامید می‌شدیم، یک نوع سیمان خاص بود، آنقدر مصطفی به این در و آن در زد تا بالاخره از استادهای دانشکده فرمولش را گرفت. شش ماه نشد که موشک را ساختیم.