مسیر

صله رحم

صله رحم تنها رفتن به خانه بستگان نیست، بلکه مصادیق فراوانی دارد و مصداق کاملش این است که پیش از دیگران نیاز آنان را برطرف و آنان را خوشحال سازد.
حدیث روز
کلام ناب؛
خداوند صله رحم و پیوند و نیکی به خویشاوندان را سبب طول عمر و مایه ی رشد تعداد آنان قرار داد.
حجت الاسلام حسینی قمی
حجت الاسلام حسینی قمی:
سخنران حرم رضوی با بیان اینکه صله رحم یکی از مصادیق روابط اجتماعی است، گفت: صله رحم واقعی زمانی صورت می گیرد که همراه با رفع مشکل و حاجت همدیگر باشد.
مرحوم شیخ رجبعلی خیاط
شمه ای از احوال بزرگان
منظور از صله رحم، فقط دیدار اقوام نیست، بلکه یاری رساندن و رفع نیاز بستگان نیز جزئی از معنای صله رحم است؛ اگرچه ممکن است عقیده و مشرب فکری آن ها تفاوت هایی با ما داشته باشد، البته نکته مهم آن است که این رابطه و پیوند همواره حفظ شود.