طوفان الأقصی

6 محتوا
شبهه: آیا با توجه به این که یهودی ها هزاران سال پیش از مسلمانان در فلسطین زندگی می کرده اند، فلسطین متعلق به رژیم صهیونیستی است؟
شبهه: با توجه به اینکه کودک کشی و زن کشی اسرائیلی ها ثابت شده است و پیش بینی هم می شود که در هر جنگی با فلسطینی ها، آن ها دست به چنین اقدامی بزنند، شروع جنگ توسط فلسطینی ها آیا توجیهی دارد؟ کارشناس پاسخگو: حسین دهقانی
حمایت از مظلوم، مسلمان و غیرمسلمان دارد ؟ کارشناس پاسخگو: حسین دهقانی
آیا کتاب «پروتکل های دانشوران صهیون» با آموزه های کتاب «تلمود (תלמוד)» همخوانی دارد؟ کارشناس پاسخگو: حجت الاسلام دکتر حسینی‌زاده
عملیات حیرت انگیز گردان قسام شاخه نظامی حماس با نام «طوفان الاقصی» که در ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ آغاز و تا چندین روز ادامه داشت پرسش های فروانی را در برابر افکار عمومی جهان به ویژه مسلمین قرار داده است؛ از فوری ترین وظیفه تبیین و تحلیل صحیح و همه جانبه این عملیات در جهت تنویر افکار عمومی است که این روزها تحت سیطره شبکه مجازی است که سعی دارند با پرسش های انحرافی عملیات «طوفان الاقصی» را که کانون توجه افکار عمومی است به انحراف بکشانند.