علم کلام

2 محتوا
در اول ماه رجب که مقارن با سالروز تولد حضرت امام باقر(ع) است به تحلیل و تفسیر خصایص آن حضرت می پردازیم.
در ایام شهادت حضرت  امام باقر(ع) به تحلیل و تفسیر سزده خصیصه آن حضرت می پردازیم.