شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

فاطمه بنت اسد

یادداشت تبلیغی؛
از جمله فضائل امام علی علیه السلام، تولد استثنائی آن حضرت در داخل کعبه است، که نیاز به تحلیل همه جانبه دارد، تابتوان به عظمت و فلسفه آن پی برد، از همین رو درآستانه ۱۳ رجب در چهار بخش به تحلیل میلاد خجسته آن حضرت می پردازیم.
ارتباط در ایتا