فرزانگان

1 محتوا

مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی به ائمه جماعات مسجد گوهرشاد و سائر مساجد مشهد مقدس، دستور داد که تمام نمازهای جماعت تعطیل شود؛ این تعطیلی حدود 40 روز ادامه داشت.