فرزند آوری

9 محتوا
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
مجموعه ویدیویی ایران جوان با موضوع فرزند آوری
ازدواج، زیباترین قرارداد و والاترین بنیادی است که دوسوی آن را زن و مرد تشکیل می ­دهد. ثمره این قرارداد، پدیدآیی نسلی است که در صورت تربیت و پرورش صحیح، قادر خواهد بود جامع ه­ای را متحول سازد...
تک‌فرزندی یکی از مسائل آسیب‌زای دهه‌های اخیر است که اکثر خانواده‌های ایرانی بدان گرایش پیدا کرده‌اند. تک‌فرزندی موضوعی است که در سه سطح، فرزندان، خانواده‌های تک‌فرزند و جامعه، آثار مهمی از خود باقی می‌گذارد. 
یکی از جلوه های بسیار زیبایی که در این برش روایی و تاریخی از زندگی حضرت زهرا(س) برای هر انسان سلیم النفسی امکان جلوه دارد، نگرش بسیار زیبای حضرت فاطمه(س) و پدر بزرگوارشان(ع) نسبت به فرزندان خود می باشد.