شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

فرق و ادیان

اعرافی
رئیس جامعه المصطفی:
رئیس جامعه المصطفی گفت: المصطفی بر هویت مشترک اسلامی تأکید داشته و در خصوص دوری از تعصبات فرقه‌ ای و مذهبی و تعاملات مذهبی اهتمام دارد.
موسسه معراج
مؤسسه آموزشی و پژوهشی معراج برگزار می کند:
مؤسسه آموزشی و پژوهشی معراج با صدور اطلاعیه ای از طلاب برادر جهت شرکت در نخستین دوره آموزشی آشنایی و نقد فرق این موسسه دعوت به عمل آورد.
ارتباط در ایتا