شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ /۱۵ رجب ۱۴۴۲

مسیر

فصلنامه ره توشه پاییز ۱۳۹۹

به همت گروه تولید محتوا معاونت فرهنگی و تبلیغی؛
به همت گروه تولید محتوا معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ فصلنامه ره توشه پاییز ۱۳۹۹ ویژه مبلغان، منتشر شد.