فیلترشکن

3 محتوا

آیا استفاده از فیلترشکن حتی برای فعالیت های علمی اشکال دارد؟

نرم افزار فیلتر شکن یک سری ضررهای اطلاعاتی و نرم افزاری برای شخص دارد.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به استفتائی، نظر خود را پیرامون فروش و نصب فیلتر شکن اعلام کردند.