قرب الهی

4 محتوا
تربیت عبادی از منظر قرآن (اهداف و روش ها)

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نخستین اثر گناه پذیرش ولایت شیطان به جای ولایت الهی است، گفت: افزایش گناه فرد را به جایی می‌ رساند که در ولایت شیطان وارد شده و شیطان را به سرپرستی گرفته و فکر می‌ کند هنوز هم در مسیر ولایت الهی است.

ادیان الهى با توجه به نیاز روحى، با آن كه انسان را به حضور در جامعه و شركت در فعالیت‏ هاى اجتماعى فرا مى‏ خوانند، فرصت هایى را نیز براى خلوت نمودن او با خداوند فراهم نموده اند

مفسر قرآن کریم ضمن تاکید بر سرمایه بسیار عظیم عُمر، گفت: با هر نفسی که می‌زنیم می‌توانیم درجات قرب الهی را تعیین کنیم.