يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ /۶ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

قساوت قلب

یادداشت تبلیغی؛
عوامل حسرت در روز قیامت زیاد است در این یادداشت به توضیح پنج عامل از عوامل حسرت که در قرآن به آن اشاره شده، بسنده می‌کنیم. که عبارتند از: رویگردانی از یاد خدا؛ ترک عمل صالح؛ دوستی با گمراهان؛ ظلم؛ غفلت.