مبارزه با فساد

8 محتوا

آیت الله العظمی جوادی آملی: اولین کاری که در استان قم باید صورت بگیرد این است که از آفاتی مانند اختلاس، فساد و حقوق های نجومی خود را محافظت کنیم و در این زمینه برنامه اساسی داشته باشیم.

دولت نمی تواند به تنهایی با تمام فساد مبارزه کند؛ روحانیت و مبلغین هم مسئولیت دارند و باید تلاش کنند که با این کار هم بار دولت سبک شده و هم جامعه بیشتر در مسیر اصلی خود قرار می گیرد.

امام حسین(ع) براى تحقّق اصلاح در جامعه قیام مى‌کنند و از کسانى نیستند که سخنى را به دیگران توصیه کنند و خود به آن عمل نکنند؛ از این رو تا پاى جان براى تحقّق اصلاح جامعه پیش رفتند.

ایران منابع و ذخایر فراوانی دارد آنچه نیاز است مدیریت صحیح این منابع است که باید با بهره‌گیری از مدیران توانمندی این منابع را مدیریت کرد.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی تصریح کردند: در برابر مظاهر فسادي که معنويات، اخلاق و انسانيت جهان را به سوي سقوط سیر مي‌ دهد، عکس العمل نشان دهيم.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم تحول در حوزه های علمیه با توجه به شرایط زمان تاکید کردند و گفتند: حوزه ها باید نیاز های زمان را برطرف کرده و بر اساس مشکلات زمان، خود را تجهیز کنند.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که هر چه معرفت به خدا بیشتر باشد، عشق به خدا نیز بیشتر می شود، گفت: ریشه فساد های اخلاقی و معضلات جوامع دنیا به ضعف معرفت خداشناسی بر می گردد.

عضو هیأت علمی جامعة المصطفی، آگاهی دادن به جامعه را نخستین راهکار مبارزه با فساد دانست و گفت: اگر مردم بدانند که فسادهایی مانند تماشا کردن ماهواره و استفاده از مال حرام چه اثراتی در زندگی انسان دارد، مسلما از انجام دادن و مبتلا شدن به آنها دوری می کنند.