شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

محمدرضا مهدوی کنی

۲۹ مهر ماه سالروز وفات آیت الله محمدرضا مهدوی کنی
۲۹ مهر ماه به مناسبت سالروز وفات آیت الله مهدوی کنی؛ آیت الله مهدوی کنی به تعبیر مقام معظم رهبری عالمی مجاهد و پارسا و سیاستمداری صادق و یک انقلابی صریح بود.
ارتباط در ایتا