محمد باقر قالیباف

3 محتوا
سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع نقش مبلغان در جهاد تبیین و حضور حداکثری در انتخابات در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
چهارمین جلسه از سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع نقش مبلغان در جهاد تبیین و حضور حداکثری در انتخابات در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی