پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ /۱۸ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

محمد رحمانی

این نشست، نخستین نشست از سلسله نشست های علمی - فقهی واکاوی آفاق جدید زکات است