مسیر

مخاطب شناسی

سیدمهدی شاهچراغی
یکی از مهم ترین اصول در تبلیغات بویژه دینی آن، مخاطب شناسی است که معمولا از طرف اصحاب تبلیغ، نسبت به آن کوتاهی هایی انجام شده است. در مضامین دینی و بر طبق نقل اسلامی....
اعظم رحمت آبادی
یكى از كارآمدترین و برترین زمینه هاى الگوپذیرى از حیات جاویدان و زندگى سراسر عزت رسول گرامى(صلى الله علیه وآله) شناخت سیره آن حضرت در ترویج دین و نیز تبلیغ اندیشه ها و روش هاى اسلامى است. بى تردید، در جامعه كنونى...
احمد شاکرنژاد
همان طور که نصیحت پذیری آدابی دارد، نصیحت گری و تبلیغ دین نیز دارای آداب و قواعدی است. عالمان مسلمان برای مبلّغانی که به راهنمایی خلق اقدام می کنند، حال چه به عنوان یک مسلمان...
سیدرضا نقیب السادات
در این شماره از کتاب ماه علوم اجتماعی مجالی دیگر دست داد تا به مقوله روش های تحقیق بپردازیم. صحبت از روش، صحبت از راه و صحبت از تکنیک، صحبت از ابزار رسیدن به مقصد در جهت پاسخ به نیازهای...
محمدعلی ملائی