دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

مدافع وطن

آیت الله نوری همدانی
آیت الله العظمی نوری همدانی:
حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند: دشمن در منطقه نتوانست اهداف خود را دنبال کند و رئیس جمهور آمریکا از سر پریشانی پاسداران ما را محکوم به تروریست بودن می کند و ما این طرز فکر را محکوم کرده و پاسداران را مایه عظمت اسلام می دانیم.
ارتباط در ایتا