مسیر

مدرسه علمیه آیت الله بهجت

استادی
آیت الله استادی خطاب به اساتید حوزه:
عضو شورای عالی حوزه گفت: امروز سخن از مشکلات فضای مجازی را بازگو می کنند که چنین معضلاتی در آن وجود دارد؛ پس خود ما چه کاری انجام داده ایم؟ همیشه از مشکلات دیگران می گوییم و خودمان کاری نمی کنیم.