شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

مسابقات سراسری قرآن کریم

مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته حفظ کل؛
حجت الاسلام رجبی از استان خراسان رضوی، موفق به کسب رتبه اول رشته حفظ کل مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز شد.
آیت الله سبحانی
آیت الله العظمی سبحانی:
قرآن کتاب دستورالعمل است که فقه ما در تمام قلمروها از آن بهره مند است و قوانین فردی و اجتماعی آن آنچنان محکم و استوار است که با تمام تمدن ها سازگار می باشد، زیرا اساس قوانین آن را فطرت تشکیل می دهد.
ارتباط در ایتا