مسیر

مسابقه ره توشه

ره توشه
مرحله دوم مسابقه علمی ره توشه راهیان نور ویژه رمضان ۱۳۹۵ در مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.
محمود نوراللهی
محمود نوراللهی خبرداد؛
کارشناس بازاریابی گروه تامین منابع دفتر تبلیغات اسلامی از اتمام مرحله اول مسابقه علمی ره توشه راهیان نور خبر داد.
اطلاعیه
اداره کتابخانه، همایش ها و نشست های دفتر تبلیغات اسلامی نتایج مرحله دوم مسابقه حضوری را اعلام کرد.
ره توشه
اداره کتابخانه، همایش ها و نشست های دفتر تبلیغات اسلامی نتایج مرحله اول مسابقه غیر حضوری را اعلام کرد.