جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ /۸ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

معارف فاطمی

با مشارکت نهادهای حوزوی؛
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نشست مجازی آنلاین "معارف فاطمی" را با مشارکت نهادی های حوزوی برگزار می کند.