شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ /۱۴ شوال ۱۴۴۱

مسیر

مهدویت

نرم افزار تبلیغی «ره‌توشه مهدویت» ویژه مبلغان، ائمه جماعات، ائمه جمعه و مشتمل بر موضوعاتی همچون منابر و آیات مهدوی منشر شد.
پاورپوینت پیرامون امام زمان(عج)
اباذر جعفری جدید
مدیرکل تبلیغ تخصصی:
مدیرکل تبلیغ تخصصی: ایام اربعین ظرفیت خوبی است اما مجال صحبت بر سر میز با افراد وجود ندارد. در چنین مواقعی فضای مجازی برای یارگیری و انتقال معارف تفصیلی بسیار مفید است.
آیت الله علوی گرگانی:
حضرت آیت الله علوی گرگانی با تأکید بر تبیین معارف مهدوی در جامعه گفت: برای خدمتگزاری برای امام زمان(عج) باید رفتاری کریمانه و با محبت در مواجهه با مردم داشته باشیم.