نقش مبلغان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

2 محتوا
سخنرانی حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با موضوع نقش مبلغان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی
سخنرانی حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با موضوع نقش مبلغان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی