رفتن به محتوای اصلی

نهی از منكر

2 محتوا

در این مقاله با تکیه بر مفاهیم حکومت و ارتباطات در اسلام، فرایند تبلیغ به مثابه شاخص ارتباطات اجتماعی در اسلام محور بحث قرار گرفته است. اصول تعیین کننده مرزهای اخلاقی تبلیغ در اسلام ...

 

حاج میرزا علی هسته ای اصفهانی(قدس سره) یكی از ستارگان درخشان آسمان فقاهت و فضیلت در قرون اخیر است كه سال ها با خطابه های آتشین خویش در بیداری، ارشاد و هدایت مردم كوشید.